Privacy policy 2018-06-04T15:40:54+00:00

Privacy statement

Deze website is het eigendom van MIK Bij een bezoek aan de website geldt dat MIK (hierna te noemen: “MIK”) de privacy van de bezoeker respecteert en zorgvuldig omgaat met eventuele verstrekte persoonlijke gegevens. MIK vindt het heel belangrijk om u duidelijkheid te geven met welk doel MIK persoonsgegevens verzamelt, hoe deze kunnen worden gebruikt, hoe MIK uw persoonsgegevens beschermt en welke rechten u heeft inzake uw persoonsgegevens.

Cookiebeleid

Bij uw bezoek aan de website van MIK maakt MIK gebruik van zogenoemde “cookies”. Cookies zijn eenvoudige tekstbestanden die door de browser op uw computer worden opgeslagen en die informatie bevatten. De website instrueert vervolgens de browser waarmee u websites bekijkt. MIK maakt gebruik van sessiecookies, permanente cookies en re-targeting cookies. Met behulp van een re-targeting cookie kunnen gebruiksgegevens worden geregistreerd, opgeslagen en gebruikt. Deze worden tot na het einde van de browsersessie opgeslagen om bijvoorbeeld bij een volgend bezoek(en) aan de website van MIK gemakkelijk weer op te roepen. U kunt deze cookies te allen tijde uitschakelen. Ga hiervoor naar de instellingen in het menu van uw browser om alle cookies of slechts bepaalde cookies te weigeren. Houd u er rekening mee dat wanneer u de cookies niet accepteert, u mogelijk bepaalde functionaliteiten van de website kunt verliezen en/of het gebruiksgemak van de website wordt beperkt.

Persoonsgegevens

Recht op inzage, correctie of verwijdering. Zodra u, nadat u de website(s) van MIK heeft bezocht, vragen heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens, dan heeft u als gebruiker het recht op inzage van uw gegevens. Dit houdt in, dat u kunt opvragen welke gegevens er van u zijn geregistreerd en voor welke doeleinden die gegevens worden gebruikt alsmede het recht van verzet. Daarnaast kunt u bezwaar maken tegen het gebruik van uw persoonsgegevens voor marktonderzoek en verkoopactiviteiten. Indien u geen prijs stelt op aanbiedingen (Direct Marketing, Telemarketing en e-mailmarketing) en gegevensverstrekking door MIK, stuurt u hiervoor een brief, voorzien van uw naam, adres en telefoonnummer naar het adres wat is opgenomen aan het einde van deze privacy statement.

Wanneer verwerken wij persoonsgegevens?

Persoonsgegevens vanwege aankopen:
In het geval dat u bij ons een aankoop doet via de webshop bijvoorbeeld voor een accessoire en/of fietstas, fietsmand, bevestigingsmateriaal enz, wordt u geregistreerd als particuliere klant.

Persoonsgegevens bij acties:
In het geval dat u mee doet aan een speciale actie waarvoor u zich bij ons dient te registreren, bewaren wij uw persoonsgegevens totdat de actie afgelopen is. Met einde actie wordt in dit geval bedoeld de datum waarop wij de verplichtingen van de actie zijn nagekomen en de bewaring van uw persoonsgegevens niet langer relevant is.

Persoonsgegevens in verband met showroombezoeken/of informatieaanvraag:
Bij uw bezoek aan onze showroom in Ulft kan het zijn dat u uw gegevens achterlaat. Dit gebeurt op geheel vrijwillige basis. In dat geval gebruiken wij uw gegevens bijvoorbeeld om u te kunnen benaderen in geval van specifieke vragen of om u een nieuwe brochure te kunnen toezenden indien u ons daarom verzocht heeft. Uw gegevens worden door ons vernietigd zodra deze niet meer relevant zijn voor het doel waarvoor ze achter zijn gelaten, tenzij u ons aangegeven heeft dat u op de hoogte wenst te worden gehouden van onze producten en eventuele activiteiten.

Persoonsgegevens bij nieuwsbrieven

U kunt zich via de website(s) opgeven als abonnee van één of meer van door ons verzorgde elektronische nieuwsbrieven. Aanmelding geschiedt door middel van een zogenaamd “double opt-in” proces, dat wil zeggen dat u alleen als abonnee genoteerd wordt wanneer u na aanmelding via de website de instructies opvolgt die u vervolgens per e-mail worden toegezonden. Onderaan iedere nieuwsbrief treft u altijd een hyperlink aan waarmee u zich eenvoudig kunt uitschrijven voor verdere ontvangst van een of meerdere nieuwsbrieven. Indien u zich uitschrijft voor verdere ontvangst van de nieuwsbrief worden uw persoonsgegevens verwijderd uit onze registratie.

Vragen met betrekking tot producten

Indien u ons benadert met algemene vragen over (het gebruik van) onze producten worden uw gegevens niet opgeslagen. Tenzij uw vraag nader dient te worden onderzocht en wij er bij u op terug moeten komen. In dat geval zullen wij uw gegevens verwijderen zodra wij u een afdoende antwoord hebben gegeven.

Persoonsgegevens met behulp van “smart apparatuur”

Bij de registratie als gebruiker van de website of de app, of mogelijkerwijs in geval van een update, wordt uw toestemming gevraagd. In het privacy statement dat hoort bij deze app, wordt uitgelegd hoe wij in dit specifieke geval met uw gegevens omgaan.

Delen van persoonsgegevens

Uw gegevens worden alleen gedeeld met een derde partij indien wij een dergelijke partij inschakelen in verband met eventuele service en/of bezorging van onze producten of indien we hier wettelijk toe worden verplicht. Een dergelijke derde partij is te allen tijde gebonden aan een schriftelijke overeenkomst met daarin opgenomen een geheimhoudingsverklaring. Uw persoonsgegevens worden door MIK nimmer aan derde(n) verkocht.

Met wie delen wij persoonsgegevens:

Marketingpartners:
In verband met onze marketingactiviteiten kan het zijn dat wij persoonsgegevens delen met de marketingbureaus waarmee wij samen werken.

Websites:
Onze websites worden geschreven en gehost door derde partijen. Op het moment dat een gebruiker zich om enige reden registreert op een website geschiedt deze registratie derhalve bij een dergelijke derde partij.

Dealers:
Het kan zijn dat persoonsgegevens met ons of door ons gedeeld worden met een dealer bijvoorbeeld omdat u via de website bent doorverwezen naar een dealer.

Waar worden gegevens opgeslagen

Onze gegevens worden hetzij op onze eigen servers opgeslagen, hetzij op servers van groepsmaatschappijen, hetzij op servers van derden. Deze servers zijn gestationeerd binnen de Europese Unie.

Contact over privacy statement

Indien u na het lezen van dit Privacy Statement vragen heeft over de inhoud of uitvoering of indien u klachten heeft hierover dan kunt u ons per post bereiken op:

MIK
t.a.v. de afdeling Marketing
Postbus 29
7070 AA Ulft

Dit Privacy Statement kan van tijd tot tijd wijzigen. Wij publiceren te allen tijde de laatste versie op onze website(s).